Δίκτυα Η/Υ, WiFi & Οπτικές Ίνες

Η εταιρία μας ασχολείται με την εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτύων ενσύρματων και ασύρματων καθώς και με τον τερματισμό οπτικών ινών.

DATA NETWORK

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός που δίνεται από τους πάροχους υπηρεσιών ίντερνετ, δεν μας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουμε περισσότερους υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αγορά, την σύνδεση και την παραμετροποίηση των απαραίτητων συσκευών ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας τοπικό δίκτυο με όλες τις συσκευές που είναι απαραίτητο να έχουν σύνδεση με το ίντερνετ αλλά και μεταξύ τους. Εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργία τοπικού δικτύου μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, με ειδικές συσκευές.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ – WiFi

Στην περίπτωση που η ενσύρματη δικτύωση με δομημένη καλωδίωση δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, υλοποιούμε ασύρματη δικτύωση (802.11b/g/n/ac wireless LAN) καθώς και Optical WiFi και ζεύξη στα 5Mhz και στα 24Mhz. Αυτός ο τρόπος δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για εταιρίες. Δεν απαιτεί τη χρήση καλωδίωσης, αλλά είναι πιο πολύπλοκη όσον αφορά την ασφάλεια και την κάλυψη του δικτύου. Τα βήματα μελέτης και εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου δεν διαφέρουν από αυτά της δομημένης καλωδίωσης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια του δικτύου. Στην περίπτωση που έχετε ήδη ασύρματο δίκτυο στο οποίο όμως έχετε εντοπίσει σφάλματα, ο τεχνικός μας θα επιλύσει το πρόβλημα και θα προβεί σε αναβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου (χωρίς χρέωση) εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη. Αν δεν έχετε ασύρματο δίκτυο, ο τεχνικός μας μελετήσει τον χώρο και τις απαιτήσεις εμβέλειας των ασύρματων συνδέσεων, θα ενημερώσει για το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας υλικών και συσκευών, και θα προχωρήσει στην υλοποίηση του δικτύου. Η ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας είναι για εμάς ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα για εταιρικούς πελάτες που τα εταιρικά δεδομένα είναι σημαντικά. Για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου σας χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους “αποκλεισμού” ανεπιθύμητων εισβολών στο δίκτυο, όπως:

  • Σύστημα κωδικών πρόσβασης (WEP, WPA, WPA2)
  • Είσοδος στο δίκτυο με σταθερή IP address
  • Απόκρυψη του δικτύου από συσκευές που δεν έχουν συνδεθεί
  • Εφαρμογή QoS (Quality of Service)

Δομημένη Καλωδίωση

Τι είναι η δομημένη καλωδίωση.

    Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση των εφαρμογών της, με τις αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής, προέκυψε η ανάγκη για τη χρήση δικτυακής υποδομής (δομημένη καλωδίωση) στην  επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι).

    Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα χώρο σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης.

   Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε μεγαλύτερη την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης.

   Έτσι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στους ιδιοκτήτες μιας κατοικίας (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι) είναι πολύ μεγαλύτερες.

Στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης χρησιμοποιούνται τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Έτσι με ένα τέτοιο σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε και να ελέγχουμε τα παρακάτω:

  • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο – Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (Τηλεφωνικό κέντρο – τηλέφωνα)
  • Μεταφορά εικόνας (Δορυφορική – ψηφιακή τηλεόραση)
  • Σύστημα συναγερμού.
  • Σύστημα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας.
  • Σύστημα θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός στις καλωδιώσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος και οι προσφέρονται λύσεις που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.

Προβλέποντας κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μιας κατασκευής ή ανακαίνισης στην επιχείρηση (γραφείο, κατάστημα, εργοστάσιο, βιοτεχνία) αλλά και στην κατοικία (μονοκατοικία, μεζονέτα, διαμέρισμα, σπίτι) πετυχαίνουμε οικονομία, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και απλοποίηση της εγκατάστασης.

                          Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος του χρήστη και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων του.